Antwoorden veranderen? Klik op het tabblad hierboven om uw antwoorden te zien. U kunt daar ook een vraag aanklikken om het antwoord te veranderen. Let op! Alle antwoorden die nĂ¡ die vraag komen, worden gewist. U moet een deel van de zelfinspectie opnieuw doorlopen.

U heeft 0 actiepunten voor het onderwerp Veilig en gezond gedrag

Kies een onderwerp om verder te gaan

RI&E en PvA

U heeft 1 actiepunt

Veilig en gezond gedrag

Succesvol afgerond;
u heeft geen actiepunten

Werkomgeving

Contract bedrijfsarts/arbodienst

U heeft dit onderdeel
nog niet afgerond

Preventiemedewerker

Bedrijfshulpverlening