Antwoorden veranderen? Klik op het tabblad hierboven om uw antwoorden te zien. U kunt daar ook een vraag aanklikken om het antwoord te veranderen. Let op! Alle antwoorden die nĂ¡ die vraag komen, worden gewist. U moet een deel van de zelfinspectie opnieuw doorlopen.

U heeft 3 actiepunten voor het onderwerp Bedrijfshulpverlening

Kies een onderwerp om verder te gaan

RI&E en PvA

U heeft 2 actiepunten

Veilig en gezond gedrag

U heeft 3 actiepunten

Werkomgeving

U heeft 9 actiepunten

Contract bedrijfsarts/arbodienst

Preventiemedewerker

Bedrijfshulpverlening

U heeft 3 actiepunten