Kennen al uw medewerkers de risico's van hun werk?

Ja Nee Onzeker

Risicobewust werken

U heeft voorlichting gegeven over bijvoorbeeld:

 • fysieke belasting (tillen, bukken, lang staan)
 • psychische druk (deadlines, agressie)
 • gevaarlijke werksituaties (ladders, machines, gevaarlijke stoffen)
 • beroepsziekten

Zorg ervoor dat uw voorlichting ook gericht is op bijzondere groepen, zoals:

 • jongeren t/m 18 jaar
 • zwangere werknemers
 • werknemers die borstvoeding geven
 • anderstalige werknemers
 • uitzendkrachten en ZZP'ers
 • stagiairs
 • personen met een fysieke of geestelijke beperking ¬†