Heeft u één of meer medewerkers belast met de controle van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen?

Ja Nee

Wie controleert de veiligheid?

Natuurlijk: elke werknemer moet veilig werken en opletten dat machines en de werkplek veilig zijn.

Maar maak daarnaast ook altijd één of meer medewerkers, bijvoorbeeld de direct leidinggevende van de afdeling of het team, expliciet verantwoordelijk voor regelmatige controle op de veiligheid van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen. In kleine organisaties kunt u deze taak ook zelf uitvoeren.

Zorg dat deze medewerkers weten wat ze moeten doen, met name:

  • waar ze op moeten letten
  • wanneer ze moeten ingrijpen