Is de inzet van de bedrijfsarts goed geregeld in uw contract met de arbodienst?

Ja Nee Onzeker

Wat moet er in het contract staan over de inzet van de arbodienst?

Het basiscontract is 'instemmingsplichtig' Dit betekent dat de ondernemingsraad de inhoud van het basiscontract moet goedkeuren. En het contract moet in ieder geval de volgende zaken regelen:

  • Uw werknemers hebben vrij toegang tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld in een arbospreekuur. Ook werknemers die niet verzuimen.
  • De bedrijfsarts is vrij om werkplekken te bezoeken en individueel werkplekonderzoek te doen.
  • De bedrijfsarts zoekt, onderkent en meldt arbeidsgerelateerde aandoeningen en beroepsziekten, en vertaalt zijn bevindingen naar concrete preventieve maatregelen.
  • Werknemers mogen een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of arbodienst.
  • Er is een klachtenregeling, waarin staat hoe u omgaat met klachten over de arbodienst.

Hulpmiddelen