Staan de wettelijk verplichte adviestaken van de bedrijfsarts goed in uw contract?

Ja Nee Onzeker

Welke adviestaken moeten er in het contract staan?

Het contract moet in ieder geval regelen dat de bedrijfsarts:

  • advies geeft over preventieve maatregelen, bijvoorbeeld voor de RI&E
  • advies geeft over het opzetten van en het uitvoeren van het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, vanuit de RI&E
  • advies geeft over de noodzaak en het uitvoeren van de aanstellingskeuring
  • de RI&E toetst
  • advies geeft bij de verzuimbegeleiding
  • samenwerkt met de preventiemedewerker, de OR, veiligheidskundige, de arbeidshygiënist, en de arbeids- en organisatiedeskundige voor de ontwikkeling van het arbobeleid
  • een kopie stuurt van alle arbo-adviezen over niet-individuele zaken naar de ondernemingsraad

Hulpmiddelen